Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Dzień Ziemi

Maj 8th, 2017

Hasło tegorocznego Dnia Ziemi to „W kierunku natury”. Aby przybliżyć uczniom ten temat, do naszej szkoły zaproszono szczególnych gości:

Pan Tadeusz Grabowski, z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zapoznał uczniów z walorami turystycznymi Roztocza, opowiedział o działaniach Roztoczańskiego Parku Narodowego a także zwrócił uwagę na to jak należy się zachować spacerując po terenach chronionych. Uczniowie, którzy aktywnie brali udział w prelekcji, otrzymali od pana dyrektora wspaniałe upominki.

Pan Bogdan Skibiński, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Lubaczowie, przedstawił metody ochrony środowiska, uwrażliwił uczniów jak ważne są codzienne czynności zapobiegające wyrządzaniu szkód zasobom naturalnym oraz zachęcił uczniów do aktywnego dbania o przyrodę. Wszyscy uczniowie otrzymali od pana Naczelnika pojemnik na zużyte baterie, tak aby każdy mógł przyczynić się do dbania o nasze środowisko.

W tym dniu część uczniów wraz z panią dyrektor Dorotą Wróbel oraz naszymi gośćmi udali się w rajdzie rowerowym do źródeł Różańca, miejsca niezwykle urokliwego, które zachwyciło naszych prelegentów. Wszyscy miło spędzili czas w trakcie wyjazdu, zakończonego wspólnym ogniskiem.

Dodatkowo chętni uczniowie wzięli udział w konkursie przyrodniczym „W kierunku natury”, przygotowanym przez panią Annę Mazur oraz panią Bożenę Kasperską.

Serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi Grabowskiemu oraz panu Bogdanowi Skibińskiemu za poprowadzenie ciekawych zajęć. Wyrażamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, wzrośnie świadomość, jak ważne jest dbanie o środowisko.

Dziękujemy pani Annie Mazur i pani Bożenie Kasperskiej za organizację konkursu oraz panu Grzegorzowi Wajsowi za przygotowanie dekoracji.

WAKACYJNA NAGRODA DLA UCZNIÓW

Maj 8th, 2017

BEZPŁATNY OBÓZ W JANOWIE LUBELSKIM

15.07.2017 – 25.07.2017 r. (11 dni)

PROGRAM OBOZU:

W programie letniego wypoczynku znajdą się zajęcia sportowe oraz edukacyjne, ale nadrzędnym jego celem jest integracja i czynny wypoczynek dzieci i młodzieży w ośrodku wypoczynkowym z doskonałą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, nabywanie lub kontynuowa-nie umiejętności, zainteresowań i pasji, a przede wszystkim przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Sąsiedztwo lasu, wody, przyrody to naturalne walory do wspaniałego wypoczynku dla każdego człowieka. Pragniemy również ten wypoczynek uatrakcyjnić zajęciami z zakresu surwiwalu, samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie obozu znajdą się m.in.: zajęcia w parku linowym, olimpiada sportowa, zajęcia na strzelnicy, przeprawa terenowo-bagienna, Park Wodny w Janowie Lubelskim, wycieczka na Porytowe Wzgórza, wycieczki rowerowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia terenowe, konkursy, kąpiele w jeziorze, korzystanie ze sprzętu pływającego (rowerki wodne, kajaki).

Kryteria naboru:

  1. Zainteresowanie historią.
  2. Zachowanie co najmniej dobre.
  3. Status materialny rodziny.
  4. Aktywność: ZHP, wolontariat.

 

Link do strony o obozie w 2016 r.

http://fundacjacichociemnych.pl/oboz-w-janowie-lubelskim-15-25-lipca-2016/

Organizator:

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

00-668 Warszawa, ul. Stanisława Noakowskiego 10/35,

www.fundacjacichociemnych.pl

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej