Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

WAKACYJNA NAGRODA DLA UCZNIÓW

Maj 8th, 2017

BEZPŁATNY OBÓZ W JANOWIE LUBELSKIM

15.07.2017 – 25.07.2017 r. (11 dni)

PROGRAM OBOZU:

W programie letniego wypoczynku znajdą się zajęcia sportowe oraz edukacyjne, ale nadrzędnym jego celem jest integracja i czynny wypoczynek dzieci i młodzieży w ośrodku wypoczynkowym z doskonałą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, nabywanie lub kontynuowa-nie umiejętności, zainteresowań i pasji, a przede wszystkim przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Sąsiedztwo lasu, wody, przyrody to naturalne walory do wspaniałego wypoczynku dla każdego człowieka. Pragniemy również ten wypoczynek uatrakcyjnić zajęciami z zakresu surwiwalu, samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie obozu znajdą się m.in.: zajęcia w parku linowym, olimpiada sportowa, zajęcia na strzelnicy, przeprawa terenowo-bagienna, Park Wodny w Janowie Lubelskim, wycieczka na Porytowe Wzgórza, wycieczki rowerowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia terenowe, konkursy, kąpiele w jeziorze, korzystanie ze sprzętu pływającego (rowerki wodne, kajaki).

Kryteria naboru:

  1. Zainteresowanie historią.
  2. Zachowanie co najmniej dobre.
  3. Status materialny rodziny.
  4. Aktywność: ZHP, wolontariat.

 

Link do strony o obozie w 2016 r.

http://fundacjacichociemnych.pl/oboz-w-janowie-lubelskim-15-25-lipca-2016/

Organizator:

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

00-668 Warszawa, ul. Stanisława Noakowskiego 10/35,

www.fundacjacichociemnych.pl

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej