Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Dzień Ziemi

Maj 8th, 2017

Hasło tegorocznego Dnia Ziemi to „W kierunku natury”. Aby przybliżyć uczniom ten temat, do naszej szkoły zaproszono szczególnych gości:

Pan Tadeusz Grabowski, z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zapoznał uczniów z walorami turystycznymi Roztocza, opowiedział o działaniach Roztoczańskiego Parku Narodowego a także zwrócił uwagę na to jak należy się zachować spacerując po terenach chronionych. Uczniowie, którzy aktywnie brali udział w prelekcji, otrzymali od pana dyrektora wspaniałe upominki.

Pan Bogdan Skibiński, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Lubaczowie, przedstawił metody ochrony środowiska, uwrażliwił uczniów jak ważne są codzienne czynności zapobiegające wyrządzaniu szkód zasobom naturalnym oraz zachęcił uczniów do aktywnego dbania o przyrodę. Wszyscy uczniowie otrzymali od pana Naczelnika pojemnik na zużyte baterie, tak aby każdy mógł przyczynić się do dbania o nasze środowisko.

W tym dniu część uczniów wraz z panią dyrektor Dorotą Wróbel oraz naszymi gośćmi udali się w rajdzie rowerowym do źródeł Różańca, miejsca niezwykle urokliwego, które zachwyciło naszych prelegentów. Wszyscy miło spędzili czas w trakcie wyjazdu, zakończonego wspólnym ogniskiem.

Dodatkowo chętni uczniowie wzięli udział w konkursie przyrodniczym „W kierunku natury”, przygotowanym przez panią Annę Mazur oraz panią Bożenę Kasperską.

Serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi Grabowskiemu oraz panu Bogdanowi Skibińskiemu za poprowadzenie ciekawych zajęć. Wyrażamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, wzrośnie świadomość, jak ważne jest dbanie o środowisko.

Dziękujemy pani Annie Mazur i pani Bożenie Kasperskiej za organizację konkursu oraz panu Grzegorzowi Wajsowi za przygotowanie dekoracji.

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej