Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Prezentacja projektów edukacyjnych

Czerwiec 9th, 2017

W piątek – 9 czerwca – odbyła się publiczna prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów klasy II gimnazjum. W prezentacji, oprócz uczniów wspomnianej klasy II, uczestniczyli także gimnazjaliści z klasy III i I, kilku rodziców uczniów prezentujących efekty swojej pracy, nauczyciele i chętni goście.
Na początku Paweł Grechuta i Jakub Kogut przedstawili urządzenie, które zbudowali pod opieką pana Andrzeja Gmiterka w ramach projektu „Programowanie Arduino”. Zaprezentowali z jakich elementów składa się przyrząd, do czego służy (pomiar odległości oraz temperatury) i zapoznali obecnych z kodem programu.
Drugi projekt realizowany pod opieką Pana Gmiterka dotyczył „Aktualizacji mapy OSM”. Z tym zadaniem zmierzyli się: Sebastian Chemicz, Jakub Iracki, Marcin Matysiak, Kamil Nowakowski, David Wróbel, Dawid Zastawny. Chłopcy zaprezentowali różne programy i aplikacje korzystające z OpenStreetMap, czyli projektu społeczności internetowej mającego na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej mapy całej kuli ziemskiej. Następnie pokazali, jak samodzielnie zaktualizowali mapę Rudy Różanieckiej.
Kolejna grupa uczniów w składzie: Gabriela Adamek, Sabina Czarna, Katarzyna Frankiewicz, Kinga Grąz, Kamil Łotecki pod kierunkiem Pani Anny Mazur opracowała „Złotą Księgę Absolwentów”. Gimnazjaliści pokazali efekty swojej pracy oraz zaprezentowali wywiady, które przeprowadzili z kilkoma „złotymi absolwentami” naszej szkoły. Wszyscy rozmówcy miło wspominali szkołę i nauczycieli a także podkreślali, że to, czego się nauczyli i doświadczyli w naszej szkole, zaowocowało później w ich życiu.
Potem przyszedł czas na projekt realizowany pod opieką Pani Bożeny Kasperskiej. Czterech uczniów: Jakub Kasperski, Kamil Łysiak, Mateusz Rogoża i Kacper Sikora wzięło udział w przygotowaniu wycieczki szkolnej do Wrocławia i w Sudety. Chłopcy przedstawili jakie działania podjęli, aby zadbać o wszystkie aspekty takiej podróży; w jaki sposób zdobyli dodatkowe środki na autokar, by obniżyć koszty wycieczki; jak wyglądać będzie harmonogram wycieczki (bo zaplanowano ją na 12-14 czerwca – a więc już po prezentacji projektów edukacyjnych).
Następnie swój projekt zaprezentowały: Agnieszka Hetz, Anna Hetz, Patrycja Skibińska i Anna Szałańska. Dziewczęta, pod kierunkiem Pani Justyny Grechuty, przygotowały informacje o najciekawszych, ich zdaniem, „Atrakcjach turystycznych krajów niemieckojęzycznych”. I poprowadziły obecnych podczas prezentacji przez Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Informacje o tych atrakcjach przekazywały najpierw w języku niemieckim (bo jakże inaczej?) a następnie tłumaczyły je na język polski.
Na końcu efekty swojej pracy zaprezentowały Aleksandra Pachla i Natalia Pachla. Dziewczęta pod opieką Pani Justyny Grechuty już od września 2016 roku zbierały materiały do tematu „II wojna światowa w regionie”. Dzięki temu zgromadziły wiele ciekawych informacji, wykonały samodzielnie zdjęcia miejsc, które omawiały i (jak same przyznały) pogłębiły swoją wiedzę o historii regionu.
Realizacja projektów była ważnym doświadczeniem dla każdego z uczniów. Kształtowała umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za powierzone zadanie i terminowość. Ważnym, i jak się okazało dosyć trudnym, elementem była publiczna prezentacja efektów swojej pracy.
Doceniamy wysiłek uczniów oraz ich opiekunów a publiczności dziękujemy za uwagę i cierpliwość.
Justyna Grechuta

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej