Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Klasa małych ratowników

Luty 21st, 2018

21 lutego 2018 roku pan Mariusz Franus spotkał się z uczniami klas I – II. Rozmawiał z nimi na temat pomocy w sytuacjach zagrożenia. Zapoznał dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Pokazał najmłodszym, w jaki sposób mogą pomóc komuś, kto uległ wypadkowi. Poinstruował ich, jakie kroki należy podjąć, żeby wezwać pomoc. Dzieci poznały służby ratunkowe w Polsce i odpowiadające im numery telefonów. Miały one możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej