Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Styczeń 24th, 2018


Z Przedszkolakami i Uczniami naszej szkoły spotkał się dziś wyjątkowy Gość. Mł. bryg. mgr inż. Dariusz Stankiewicz , pracownik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.
Podczas spotkania strażak przybliżył obecnym zasady postępowania w przypadku pożaru oraz sposoby alarmowania służb ratowniczych. Opowiedział też o specyfice swojej trudnej pracy, która nie polega wyłącznie na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom m.in.podczas powodzi i wypadków samochodowych. Urozmaiceniem spotkania były animowane filmy edukacyjne, utrwalające przekazane wiadomości. Bardzo dziękujemy przedstawicielowi straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu.

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej