Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Dokumenty szkolne

Luty 2nd, 2017

 

Projekty edukacyjne realizowane w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej przez uczniów klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Projekty edukacyjne realizowane w klasie II gimn.doc

 

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum w Rudzie Różanieckiej – Regulamin realizacji projektu.doc

 

Statut Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej – Statut 2015

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY.doc

 

ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA – Zasady Oceniania.pdf

 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE RÓŻANIECKIEJ – KONCEPCJA PRACY 2015-2018.doc

 

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE RÓŻANIECKIEJ – PLAN PRACY ZESPOŁU 2017-2018.doc

 

Zajęcia pozalekcyjne 2017-2018.doc

 

Rozkład zajęć świetlicowych w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej.doc

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej