Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Rada Rodziców

Luty 2nd, 2012

Skład Rad Oddziałowych
w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej
w roku szkolnym 2016/2017

Przedszkole Samorządowe w Rudzie Różanieckiej

 1. Monika Sikora

 2. Beata Gałas

 3. Aneta Krupa

 4. Marta Kawalec

Klasa „0”

 1. Joanna Zastawna

 2. Agnieszka Bielecka

 3. Elżbieta Góral

Klasa V

 1. Jolanta Kasperska

 2. Łoin Franciszek

 3. Ciepła Katarzyna

Klasa I

 1. Urbaniak Anna

 2. Grażyna Sperczyńska

 3. Katarzyna Zygarlicka

Klasa VI

 1. Farion Ewa

 2. Ważna Anna
 3.  Beata Dąbecka-Ważny

Klasa II

 1. Monika Ważna

 2. Joanna Farion
 3. Ewa Farion

Klasa IIIa

 1. Sikora Anna

 2. Mazurkiewicz Elżbieta

 3. Starzyk Agnieszka

Klasa I gim.

 1. Gałas Halina

 2. Pleskacz Agnieszka

 3. Leńczuk Monika

 

Klasa II gim.

 1. Wróbel Jolanta

 2. Sikora Aneta

 3. Frankiewicz Elżbieta

 4. Adamek Anna

Klasa IIIb

 1. Łysiak Agnieszka

 2. Kogut Lidia

 3. Horoszko Teresa

Klasa III gim.

 1. Kościelecka Anna

 2. Tarnawska Beata

 3. Stankiewicz Lucyna

 4. Farion Anna

Klasa IV

 1. Ważny Małgorzata
 2. Mazur Iwona
 3. Samagalska Ewa

Skład Szkolnej Rady Rodziców
w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej
w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca : Anna Sikora

Z-ca przewodniczącego: Jolanta Wróbel

Sekretarz: Ewa Farion

Skarbnik: Joanna Zastawna

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej