Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Plan lekcji

Luty 2nd, 2017

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

P

o

n

i

e

d

z

i

a

ł

e

k

1

przyroda

historia

matematyka

2

matematyka

j. angielski

historia

3

j. polski

matematyka

przyroda

4

j. angielski

przyroda

j. polski

5

j. niemiecki

j. polski

plastyka

6

plastyka

godz. z wych

godz. z wych

7

zdw

zdw

zdw

8

W

t

o

r

e

k

1

matematyka

j. angielski

j. polski

2

zaj. komp.

muzyka

j. niemiecki

3

j. polski

j. polski

matematyka

4

wych. fiz

zaj. komp.

muzyka

5

muzyka

matematyka

j. angielski

6

z.techn.

wych-fiz

wych. fiz

7

wych. fiz

wych. fiz.

8

Ś

r

o

d

a

1

j. polski

historia

przyroda

2

historia

j. polski

matematyka

3

matematyka

przyroda

j. polski

4

wych-fiz

matematyka

religia

5

j. angielski

religia

j. polski

6

religia

wych. fiz

wych. fiz

7

z.techn.

8

C

z

w

a

r

t

e

k

1

matematyka

z.techn.

j. polski

2

j. polski

matematyka

j. angielski

3

wych. fiz.

j. polski

matematyka

4

przyroda

religia

zaj. komp.

5

religia

j. niemiecki

matematyka

6

wych. fiz

wych. fiz

7

religia

8

P

i

ą

t

e

k

1

przyroda

plastyka

j. polski

2

wych-fiz

j. niemiecki

historia

3

j. polski

przyroda

j. angielski

4

j. angielski

j. polski

przyroda

5

godz. z wych

j. angielski

j. niemiecki

6

wdż

7

8

 

KLASA
I g

KLASA
II g

KLASA
III g

P

o

n

i

e

d

z

i

a

ł

e

k

1

j.niem.

j. polski

j. ang.

2

j. polski

historia

geografia

3

matem.

j.ang

j. niem.

4

wych. f

j. niem.

matem.

5

j. ang.

matem.

j. polski

6

matem

w. fiz.

wych. fiz

7

wdż

wych-fiz

wych-fiz

8

W

t

o

r

e

k

1

historia

wos

biologia

2

matem.

geogr

j. angiel.

3

j.polski

j.ang

matem.

4

biologia

matem.

j. polski

5

w. fiz

j. polski

fizyka

6

muzyka.i

inform.

zaj.art

7

8

Ś

r

o

d

a

1

j. polski

matem.

chemia

2

chemia

biologia

matem

3

j.ang.

chemia

j. polski

4

matem.

j.ang.

chemia

5

chemia

j. polski

historia

6

j.niem.

religia

wos

7

religia

wych. fiz

wych-fiz

8

C

z

w

a

r

t

e

k

1

geogr

j. polski

fizyka

2

fizyka

matem.

j.polski

3

biologia

fizyka

matem.

4

matem.

fizyka

wos

5

w. fiz

zaj. tech

j.angiel.

6

religia

godz.z w

inform

7

wych.fiz

wych.fiz

8

P

i

ą

t

e

k

1

historia

j.polski

historia

2

j.ang.

religia

biologia

3

plastyka

historia

geogr.

4

wych-f

j. niem.

j. polski

5

j. polski

zaj.art

religia

6

godz.z w.

godz z w.

7

8

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej