Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Świetlica szkolna

Styczeń 20th, 2017

Rozkład zajęć świetlicowych
w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Dzień tygodnia

Lekcja

Godzina

Nauczyciel, opiekun świetlicy

Miejsce zajęć świetlicowych

Poniedziałek

5

11.30 – 12.30

Jerzy Pałczyński

sala gimnastyczna

Poniedziałek

6

12.30 – 13.30

Anna Domańska

pracownia informatyczna (sala nr 30)

Poniedziałek

7

13.30 – 14.30

Justyna Grechuta

pracownia informatyczna (sala nr 30)

Wtorek

6

12.30 – 13.30

Irena Kudyba

klasopracownia nauczania zintegr. (sala nr 23)

Wtorek

7

13.30 – 14.30

Bożena Kasperska

pracownia plastyczno – techniczna (sala nr 32)

Środa

6

12.30 – 13.30

Joanna Barcikowska-Broszko

pracownia informatyczna (sala nr 30)

Środa

7

13.30 – 14.30

Anna Mazur

pracownia plastyczno – techniczna (sala nr 32)

Czwartek

5

11.30 – 12.30

Irena Kudyba

klasopracownia nauczania zintegr. (sala nr 23)

Czwartek

6

12.30 – 13.30

Justyna Grechuta

pracownia plastyczno – techniczna (sala nr 32)

Czwartek

7

13.30 – 14.30

Grzegorz Wajs

pracownia plastyczno – techniczna (sala nr 32)

Piątek

5

11.30 – 12.30

Marta Kościelecka

klasopracownia nauczania zintegr. (sala nr 27)

Piątek

6

12.30 – 13.30

Justyna Grechuta

pracownia informatyczna (sala nr 30)

Piątek

7

13.30 – 14.30

Anna Domańska

pracownia plastyczno – techniczna (sala nr 32)

W przypadku zmiany miejsca zajęć świetlicowych, informacja o tym, gdzie odbywają się zajęcia umieszczona jest na drzwiach pracowni, w której planowo miały się odbywać.

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej