Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Kalendarium

Luty 2nd, 2012

Kalendarz 2016/2017 – szkoła podstawowa

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

s/n

1/2

1

pn.

3

2

wt.

4

1

Wszystkich Świętych

3

śr.

5

2

4

czw.

1

Inaug. roku

6

3

1

5

pt.

2

7

4

2

6

Trzech Króli

s/n

3/4

8/9

5/6

3/4

7/8

pn.

5

10

7

Otwarty poniedziałek

5

Zajęcia warsztatowe

9

wt.

6

11

8

6

10

Konferencja klasyfik.

śr.

7

12

9

7

11

czw.

8

13

10

8

12

pt.

9

14

Dzień Edukacji Nar.

11

Święto Niepodległości

9

13

Wywiadówka semestr.

s/n

10/11

15/16

12/13

10/11

14/15

pn.

12

17

14

12

16

wt.

13

18

15

13

17

śr.

14

19

16

14

18

Ferie zimowe

czw.

15

20

17

15

19

pt.

16

21

18

16

20

s/n

17/18

22/23

19/20

17/18

21/22

pn.

19

24

21

19

23

wt.

20

25

22

20

24

śr.

21

26

23

21

25

Ferie zimowe

czw.

22

27

24

22

26

pt.

23

28

25

23

Zimowa

27

s/n

24/25

29/30

26/27

24/25

28/29

pn.

26

31

Dzień wolny

28

26

30

wt.

27

29

27

przerwa

31

śr.

28

30

28

czw.

29

29

pt.

30

30

świąteczna

s/n

31

Kalendarz 2016/2017

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

s/n

1/2

pn.

3

1

Święto Pracy

wt.

4

2

Dzień wolny

śr.

1

1

5

3

Konstytucja 3 Maja

czw.

2

2

6

4

1

pt.

3

3

7

5

2

s/n

4/5

4/5

8/9

6/7

3/4

pn.

6

6

10

8

5

wt.

7

7

11

9

6

śr.

8

8

12

10

7

czw.

9

9

13

Wiosenna

11

8

pt.

10

10

14

12

9

Propozycje ocen

s/n

11/12

11/12

15/16

przerwa

13/14

10/11

pn.

13

13

17

15

12

wt.

14

14

18

świąteczna

16

13

śr.

15

15

19

Dzień wolny

17

14

czw.

16

16

20

Dzień wolny

18

15

Boże Ciało

pt.

17

17

21

Dzień wolny

19

16

Dzień wolny

s/n

18/19

18/19

22/23

20/21

17/18

Konstytucja 3 Maja

pn.

20

20

24

22

19

wt.

21

21

Zebr. z rodz.

25

23

Propozycje ocen ndst

20

Konferencja klasyf.

śr.

22

22

26

24

21

czw.

23

23

27

25

22

pt.

24

24

28

26

Zebranie z rodz.

23

Zakończenie roku

s/n

25/26

25/26

29/30

27/28

24/25

pn.

27

27

29

26

wt.

28

28

30

27

śr.

29

31

28

czw.

30

29

pt.

31

30

Kalendarz 2016/2017 – gimnazjum

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

s/n

1/2

1

pn.

3

2

wt.

4

1

Wszystkich Świętych

3

śr.

5

2

4

czw.

1

Inaug. roku

6

3

1

5

pt.

2

7

4

2

6

Trzech Króli

s/n

3/4

8/9

5/6

3/4

7/8

pn.

5

10

7

Otwarty poniedziałek

5

Zajęcia warsztatowe

9

wt.

6

11

8

6

10

Konferencja klasyfik.

śr.

7

12

9

7

11

czw.

8

13

10

8

12

pt.

9

14

Dzień Edukacji Nar.

11

Święto Niepodległości

9

13

Wywiadówka semestr.

s/n

10/11

15/16

12/13

10/11

14/15

pn.

12

17

14

12

16

wt.

13

18

15

13

17

śr.

14

19

16

14

18

Ferie zimowe

czw.

15

20

17

15

19

pt.

16

21

18

16

20

s/n

17/18

22/23

19/20

17/18

21/22

pn.

19

24

21

19

23

wt.

20

25

22

20

24

śr.

21

26

23

21

25

Ferie zimowe

czw.

22

27

24

22

26

pt.

23

28

25

23

Zimowa

27

s/n

24/25

29/30

26/27

24/25

28/29

pn.

26

31

Dzień wolny

28

26

30

wt.

27

29

27

przerwa

31

śr.

28

30

28

czw.

29

29

pt.

30

30

świąteczna

s/n

31

Kalendarz 2016/2017

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

s/n

1/2

pn.

3

1

Święto Pracy

wt.

4

2

Dzień wolny

śr.

1

1

5

3

Konstytucja 3 Maja

czw.

2

2

6

4

1

pt.

3

3

7

5

2

s/n

4/5

4/5

8/9

6/7

3/4

pn.

6

6

10

8

5

wt.

7

7

11

9

6

śr.

8

8

12

10

7

czw.

9

9

13

Wiosenna

11

8

pt.

10

10

14

12

9

Propozycje ocen

s/n

11/12

11/12

15/16

przerwa

13/14

10/11

pn.

13

13

17

15

12

wt.

14

14

18

świąteczna

16

13

śr.

15

15

19

cz. human.

17

14

czw.

16

16

20

cz. matem. – przyr.

18

15

Boże Ciało

pt.

17

17

21

cz. język.

19

16

Dzień wolny

s/n

18/19

18/19

22/23

20/21

17/18

pn.

20

20

24

22

19

wt.

21

21

Zebr. z rodz.

25

23

Propozycje ocen ndst

20

Konferencja klasyf.

śr.

22

22

26

24

21

czw.

23

23

27

25

22

pt.

24

24

28

26

Zebranie z rodz.

23

Zakończenie roku

s/n

25/26

25/26

29/30

27/28

24/25

pn.

27

27

29

26

wt.

28

28

30

27

śr.

29

31

28

czw.

30

29

pt.

31

30

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej