Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

VIII Gminny Konkurs Profilaktyczny

Maj 19th, 2017

19 maja uczniowie z naszej szkoły brali udział w konkursie profilaktycznym, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia dotyczące alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz przemocy. Jak co roku poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. W kategorii szkół podstawowych II miejsce zajęła nasza uczennica Paulina Szałańska z klasy V. Po konkursie organizatorzy przygotowali dla uczestników poczęstunek, po którym wszyscy udali się do Sali Koncertowo Wystawienniczej w Narolu na spotkanie słowno – muzyczne pt. „Czy słowem można zabić?” w wykonaniu Jacka Musiatowicza z synem Michałem. W koncercie uczestniczyli również uczniowie z klas gimnazjalnych naszej gminy. Artyści w bardzo ciekawy sposób przestrzegli młodzież przed zgubnym wpływem używek, jakimi są narkotyki, dopalacze, alkohol, przemoc i agresja słowna. W zamian za tak interesujący przekaz otrzymali owacje na stojąco.

Po koncercie uczestnikom konkursu profilaktycznego zostały wręczone dyplomy i cenne nagrody.

Dziękujemy GKRPA w Narolu za zorganizowanie ciekawego dnia profilaktyki.

Powiatowy Konkurs Piosenki Harcerskiej

Maj 17th, 2017

17 maja 2017 r. w Lisich Jamach odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Harcerskiej. 3 Drużynę Harcerską z Rudy Różanieckiej wraz ze swoją drużynową Elżbietą Kudybą reprezentowały: Amelia Franus, Estera Farion, Julia Zarzeczna i Kamila Ważna. Mottem tegorocznego festiwalu były słowa piosenki “Kto raz przyjaźni poznał moc”. Nasze harcerki zaprezentowały dwa utwory i zajęły  II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wycieczka rowerowa na Kobylankę

Maj 10th, 2017

W środę 10 maja uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum pod opieką nauczycieli (w sumie 84 osoby) uczestniczyli w wycieczce rowerowej aby uczcić 154 rocznicę bitwy pod Kobylanką. W tym roku udali się najpierw na miejsce, w którym rozegrała się bitwa. Tutaj pani dyrektor Dorota Wróbel podkreśliła, że znajomość historii regionalnej to ważny element edukacji patriotycznej i dlatego od kilku lat nasza szkoła organizuje rajdy rowerowe w to ważne dla naszej historii miejsce. Następnie przekazała głos pani Justynie Grechucie, która ciekawie przybliżyła wydarzenia z 1 i 6 maja 1863 roku. Wtedy to, właśnie w tym miejscu, rozegrała się jedna z największych bitew leśnych powstania styczniowego. W dodatku bitwa zakończona zwycięstwem powstańców nad wojskami rosyjskimi i zaliczona przez taktyków wojskowych do jednej z najlepiej zaplanowanych i przeprowadzonych bitew insurekcji styczniowej. Aby lepiej ukazać uczniom warunki terenowe i przebieg zmagań pani Grechuta wykorzystała mapy umieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się w miejscu bitwy pod Kobylanką.

Po interesującym wykładzie wszyscy udali się pod pomnik upamiętniający bitwę. Tutaj harcerze złożyli wiązankę i zapalili znicze. Następnie głos zabrał ksiądz proboszcz Waldemar Górski. Podkreślił, że to ważne, aby kultywować pamięć o przeszłości i tych, którzy oddali życie abyśmy dziś mogli żyć spokojnie i swobodnie posługiwać się językiem polskim. Potem wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali „majówkę” w intencji powstańców.

Po części oficjalnej (i nieco poważnej) nastąpiła część rekreacyjno-regeneracyjno-integracyjna, czyli ognisko. Dla chętnych był bigos, kiełbaski, chleb aby odnowić siły. Niektórzy zatopili się w rozmowach wymieniając wrażenia inni korzystali z chwili wytchnienia.

Pogoda i rowery dopisały (nie padało, nie psuły się zbyt często), humory też – więc można podsumować, że wycieczka była pod każdym względem udana.

Justyna Grechuta

Konkurs języka niemieckiego – Sprachdoktor 2017

Maj 9th, 2017

Uczniowie naszej szkoły – zachęceni sukcesami w konkursie Deutschfreund 2016, w którym uczestniczyli w pierwszym półroczu i zmotywowani przez panią Justynę Grechutę – zmierzyli się z zadaniami innego konkursu z języka niemieckiego organizowanego przez firmę edukacyjną JERSZ. W dniu 29 marca 11 osób ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum rozwiązywało zadania ogólnopolskiego konkursu „Sprachdoktor 2017”. Mieliśmy nieco obawy co do wyników, ponieważ konkurs był dużo trudniejszy niż „Deutschfreund”. W dodatku wśród odpowiedzi podanych do pytań prawidłowa mogła być jedna, dwie, trzy lub cztery albo żadna. Za błędnie zaznaczoną odpowiedź odejmowane były punkty. Ale wyniki bardzo nas ucieszyły. Na 11 uczniów – 7 znalazło się w pierwszej dziesiątce w województwie, a 4 w drugiej dziesiątce.

Największy sukces należy do Pauliny Szałańskiej z klasy V oraz Natalii
Ważny
z klasy I gimnazjum. Dziewczęta zdobyły 1. miejsce w województwie podkarpackim w kategorii swoich klas oraz tytuł laureatki. W skali kraju Paulina zajęła 35 miejsce a Natalia – 48.

Tuż za Pauliną Szałańską znalazła się Amelia Franus z klasy V, która zajęła 2. miejsce w województwie. A Weronika Kustrzyk również z klasy V zdobyła 5. miejsce w województwie.

W gimnazjum bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności potwierdzili:

Anna Szałańska (klasa II) – 3. miejsce w województwie oraz 43 w kraju;

Paweł Grechuta (klasa II) – 4. miejsce w województwie;

Dominik Leńczuk (klasa III) – 8. miejsce w województwie;

Rafał Stankiewicz (klasa III) – 11. miejsce w województwie.

Trzy uczennice klasy V – Paulina Gumieniak, Gabriela Kogut oraz Martyna Pitura znalazły się w drugiej dziesiątce w województwie, co nas również bardzo cieszy.

Gratulujemy naszym młodym germanistom i życzymy dalszych sukcesów.

Justyna Grechuta

Dzień Ziemi

Maj 8th, 2017

Hasło tegorocznego Dnia Ziemi to „W kierunku natury”. Aby przybliżyć uczniom ten temat, do naszej szkoły zaproszono szczególnych gości:

Pan Tadeusz Grabowski, z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zapoznał uczniów z walorami turystycznymi Roztocza, opowiedział o działaniach Roztoczańskiego Parku Narodowego a także zwrócił uwagę na to jak należy się zachować spacerując po terenach chronionych. Uczniowie, którzy aktywnie brali udział w prelekcji, otrzymali od pana dyrektora wspaniałe upominki.

Pan Bogdan Skibiński, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Lubaczowie, przedstawił metody ochrony środowiska, uwrażliwił uczniów jak ważne są codzienne czynności zapobiegające wyrządzaniu szkód zasobom naturalnym oraz zachęcił uczniów do aktywnego dbania o przyrodę. Wszyscy uczniowie otrzymali od pana Naczelnika pojemnik na zużyte baterie, tak aby każdy mógł przyczynić się do dbania o nasze środowisko.

W tym dniu część uczniów wraz z panią dyrektor Dorotą Wróbel oraz naszymi gośćmi udali się w rajdzie rowerowym do źródeł Różańca, miejsca niezwykle urokliwego, które zachwyciło naszych prelegentów. Wszyscy miło spędzili czas w trakcie wyjazdu, zakończonego wspólnym ogniskiem.

Dodatkowo chętni uczniowie wzięli udział w konkursie przyrodniczym „W kierunku natury”, przygotowanym przez panią Annę Mazur oraz panią Bożenę Kasperską.

Serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi Grabowskiemu oraz panu Bogdanowi Skibińskiemu za poprowadzenie ciekawych zajęć. Wyrażamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, wzrośnie świadomość, jak ważne jest dbanie o środowisko.

Dziękujemy pani Annie Mazur i pani Bożenie Kasperskiej za organizację konkursu oraz panu Grzegorzowi Wajsowi za przygotowanie dekoracji.

WAKACYJNA NAGRODA DLA UCZNIÓW

Maj 8th, 2017

BEZPŁATNY OBÓZ W JANOWIE LUBELSKIM

15.07.2017 – 25.07.2017 r. (11 dni)

PROGRAM OBOZU:

W programie letniego wypoczynku znajdą się zajęcia sportowe oraz edukacyjne, ale nadrzędnym jego celem jest integracja i czynny wypoczynek dzieci i młodzieży w ośrodku wypoczynkowym z doskonałą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, nabywanie lub kontynuowa-nie umiejętności, zainteresowań i pasji, a przede wszystkim przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Sąsiedztwo lasu, wody, przyrody to naturalne walory do wspaniałego wypoczynku dla każdego człowieka. Pragniemy również ten wypoczynek uatrakcyjnić zajęciami z zakresu surwiwalu, samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie obozu znajdą się m.in.: zajęcia w parku linowym, olimpiada sportowa, zajęcia na strzelnicy, przeprawa terenowo-bagienna, Park Wodny w Janowie Lubelskim, wycieczka na Porytowe Wzgórza, wycieczki rowerowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia terenowe, konkursy, kąpiele w jeziorze, korzystanie ze sprzętu pływającego (rowerki wodne, kajaki).

Kryteria naboru:

  1. Zainteresowanie historią.
  2. Zachowanie co najmniej dobre.
  3. Status materialny rodziny.
  4. Aktywność: ZHP, wolontariat.

 

Link do strony o obozie w 2016 r.

http://fundacjacichociemnych.pl/oboz-w-janowie-lubelskim-15-25-lipca-2016/

Organizator:

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

00-668 Warszawa, ul. Stanisława Noakowskiego 10/35,

www.fundacjacichociemnych.pl

3 MAJA NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

Kwiecień 28th, 2017

Dnia 28 kwietnia społeczność uczniowska w strojach galowych z biało -czerwonymi chorągiewkami zgromadziła się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą regulującą sytuację społeczną i polityczną naszego kraju. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie historię dotyczącą tego zdarzenia. Wiersze i piosenki patriotyczne w wykonaniu uczniów podkreśliły znaczenie uroczystości, uczyły miłości do Ojczyzny, patriotyzmu. W pięknym stylu uczniowie z klas młodszych zatańczyli poloneza.
“Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się.” Pamiętając o słowach kardynała Stefana Wyszyńskiego bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUSEK

Kwiecień 25th, 2017

Wyniki ogólnopolskiej olimpiady Olimpusek – test zintegrowany (sesja zimowa) – bardzo nas satysfakcjonują. Tym bardziej, że mamy spore grono laureatów i są to:
Wojciech Kierepka i Alan Zygarlicki z klasy I, Wiktoria Skiba i Julia Bondyra z klasy II oraz Maja Skoczylas z klasy IIIb. Wiktoria otrzymała również bardzo ciekawą nagrodę książkową.
Pozostali uczestnicy (Zuzanna Kudyba, kl. I, Marek Krzyszycha, kl. II, Szymon Kudyba, kl. II, Bartosz Mazur, Mateusz Ciećkiewicz, Justyna Starzyk, Mateusz Mazurkiewicz, Aleksandra Luchowska, kl. IIIa, Julia Błaut, Daria Stankiewicz, kl. IIIb) otrzymali dyplomy uznania. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej