19-09-2017 - Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Oseredku