Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Przyroda – to co lubimy!!!!

Maj 10th, 2018

Położenie naszej szkoły w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej zobowiązuje. Piękna przyroda, która nas otacza to wszystko to, co zostało stworzone bez udziału człowieka, czyli siłami natury i człowiek musi o nią zadbać. Już od najmłodszych lat uczymy tego dzieci w naszej szkole. Jednym ze sposobów jest udział uczniów w konkursach przyrodniczych. A tych u nas nie brakuje:
W tym roku szkolnym w klasach młodszych odbyły się dwa konkursy przyrodnicze. Pierwszym był konkurs ogólnopolski ,,Świetlik, który odbył się w klasie III 16 marca. Jego organizatorem była Fundacja Akadamia Młodych Odkrywców. Formuła testu nastawiona była na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki. Wyniki tego konkursu poznamy 15 maja.
Drugi konkurs odbył się 17 kwietnia i skierowany był do uczniów klasy II i III. Celem konkursu było rozpowszechnianie nauk przyrodniczych, jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Wyniki szkolnego konkursu już znamy. I miejsce zajęła Wiktoria Skiba, II miejsce Julia Bondyra, III miejsce Katarzyna Sztuba. Nagrody i dyplomy zwycięzcy, otrzymają na koniec roku szkolnego. Wszystkim gratulujemy!
Obchody Dnia Ziemi były okazją do rozstrzygnięcia szkolnego konkursu przyrodniczego „Poznajemy przyrodę polską”, którego organizatorami byli Pani Barbara Kurus – Frankowska, Pani Anna Mazur oraz Pan Grzegorz Wajs. Był on organizowany w trzech kategoriach:
1. Konkurs czytelniczy i wiedzowy
2. Konkurs na najciekawszy opis
3. Konkurs plastyczny
Zadaniem uczniów było przeczytanie 6 wskazanych przez organizatorów artykułów z czasopisma „Przyroda polska”, a następnie uzupełnienie testu znajomości ich treści lub zredagowanie opisu wybranego organizmu na podstawie przeczytanego tekstu, bądź przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką o gatunku, którego dotyczył artykuł.
Zwycięzcą w kategorii praca plastyczna została Joanna Sikora i Mateusz Mazurkiewicz, zaś w konkursie wiedzowym I miejsce zajęli Julia Błaut i Bartosz Mazur. Gratulujemy!!!
W klasach IV promujemy zdrową rywalizację międzyklasową w ramach konkursu „Przyrodnicze asy z czwartej klasy”. Wszyscy uczniowie po każdym zakończonym dziale odpowiadają na 20 pytań przygotowanych przez nauczycielki przyrody. O wygranej decyduje
średnia klasy. Narazie prym wiedzie klasa IVb.
Nauczycielka biologii zaproponowała uczniom klas gimnazjalnych oraz klasy VII konkurs „Miesiąc z biologią”. Codziennie w miesiącu marcu na facbooku szkoły i na gazetce szkolnej pojawiło się jedno pytanie o treści biologicznej, na które do końca tygodnia należało udzialić odpowiedzi u organizatorki. Rozstrzygniecie już wkrótce!
Marta Kościelecka
Anna Mazur

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej