Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Profilaktyka

marzec 2nd, 2017

        Od kilku lat szkoła realizuje programy profilaktyczne ukierunkowane na zdrowy tryb i styl życia. Dzieci z najmłodszych klas poprzez zabawę i pogadanki uczą się, jak dbać o własne zdrowie i szanować zdrowie innych. Starsza młodzież podejmuje tematy związane z ryzykiem uzależnień i uczy się świadomego podejmowania decyzji.

Programy profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej w roku szkolnym 2016/2017

 • Moje dziecko idzie do szkoły,
 • Klub Bezpiecznego Puchatka,
 • Nie pal przy mnie proszę,
 • Znajdź właściwe rozwiązanie,
 • Trzymaj formę,
 • Dziękuję NIE

Kampania profilaktyki uzależnień Zachowaj Trzeźwy Umysł 


Telefony do instytucji, które udzielają pomocy i wsparcia

16 632 13 78 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaczowie

16 632 94 60 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

16 632 91 30 – Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubaczowie

16 632 83 73 – Posterunek Policji w Narolu

16 631 70 32 – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

16 63 17 019 – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów                          Alkoholowych w Narolu

800 12 00 02 Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar                          Przemocy w Rodzinie

0 80 1140 068Pomarańczowa Linia pomoc rodzicom, których dzieci                           piją alkohol

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Wskazówki dla rodziców, dotyczące korzystania z gier komputerowych przez dzieci:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Kontakt z oficerem dyżurnym Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – tel. 17 858 21 71, 510 997 732 lub 997.

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej