Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Grono pedagogiczne

luty 2nd, 2012
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Wróbel

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: historia
 • studia podyplomowe z języka polskiego z kulturą – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • absolwentka podyplomowych studiów z organizacji i zarządzania oraz studiów podyplomowych z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji
 • tytuł menedżera oświaty
 • egzaminator OKE w zakresie humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego
 • ekspert komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego
 • kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie
 • nauczycielka historii

________________________________________________________

 

mgr Anna Mazur
 Zastępca dyrektora
wychowawca klasy IIIg

 • nauczyciel dyplomowanym
 • absolwentka geografii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • ukończyła studia podyplomowe z przyrody i biologii
 • nauczyciel przyrody, geografii i biologii

________________________________________________________

 

mgr Wiesława Ważna
wychowawca klasy 0

 • nauczyciel mianowany
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: pedagogika
 • nauczycielka oddziału przedszkolnego

________________________________________________________

mgr Jolanta Lautenszleger
wychowawca klasy I

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe z informatyki – Uniwersytet Rzeszowski
 • studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki – Uniwersytet Rzeszowski
 • kwalifikacje do nauczania muzyki
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki

________________________________________________________

 

mgr Marta Kościelecka
wychowawca klasy III

 

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

________________________________________________________

mgr Irena Kudyba
wychowawca klasy II

 

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

________________________________________________________

mgr Barbara Kurus-Frankowska
wychowawca klasy V

 

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: filologia polska
 • nauczycielka języka polskiego

________________________________________________________

mgr Justyna Grechuta
wychowawca klasy IVb

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: kierunek: historia
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek: germanistyka
 • studia podyplomowe z archiwistyki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego

________________________________________________________


mgr Anna Kierepka

wychowawca klasy VII

 

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Promar International w Rzeszowie, specjalność: język angielski
 • absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: filologia angielska
 • absolwentka Katedry Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: filologia
 • nauczycielka języka angielskiego

________________________________________________________

mgr Bożena Kasperska
wychowawca klasy VI

 

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie: kierunek: geografia
 • studia podyplomowe z przyrody – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa z technologiami informacyjnymi – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • – nauczycielka przyrody, geografii, bibliotekarz

________________________________________________________

mgr Ewa Brogowska

wychowawca klasy IIg

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: filologia polska
 • studia podyplomowe z logopedii
 • nauczycielka języka polskiego
 •  terapia logopedyczna

_______________________________________________________

Anna Błaut

wychowawca klasy IVa

 • nauczyciel kontraktowy
 • absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: matematyka z fizyką
 • nauczycielka matematyki i fizyki

_______________________________________________________

 

ks. mgr Waldemar Górski

 

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwent Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • nauczyciel religii

_______________________________________________________

mgr Grzegorz Wajs

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • studia podyplomowe z: techniki – Uniwersytet Rzeszowski, wychowania do życia w rodzinie – PODN w Przemyślu i bibliotekoznawstwa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • nauczyciel plastyki, techniki i bibliotekarz

________________________________________________________

mgr Mariusz Franus

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: wychowanie fizyczne
 • nauczyciel wychowania fizycznego

________________________________________________________

mgr Jerzy Pałczyński

 

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: wychowanie fizyczne
 • studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki – Uniwersytet Rzeszowski
 • nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

________________________________________________________

mgr inż. Andrzej Gmiterek

 

 • nauczyciel mianowany
 • absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, kierunek: informatyka
 • nauczyciel informatyki

________________________________________________________

mgr Anna Pata

 • nauczyciel mianowany
 • absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, kierunek: matematyka
 • nauczycielka matematyki

________________________________________________________

mgr Anna Domańska

 • nauczyciel kontraktowy
 • absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: kierunek: filologia angielska
 • nauczycielka języka angielskiego

________________________________________________________

 

mgr Elżbieta Kudyba

 

 • nauczyciel mianowany
 • studia II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim – kierunek: resocjalizacja
 • absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego – Uniwersytet Rzeszowski.
 • pedagog szkolny, nauczycielka wychowania przedszkolnego

________________________________________________________

mgr Katarzyna Franus

 

 • nauczyciel kontraktowy
 • absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego- Uniwersytet Rzeszowski
 • nauczycielka wychowania przedszkolnego

________________________________________________________

mgr Monika Ciećkiewicz
sekretarka

 • absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: administracja

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej