Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Komunikaty

luty 2nd, 2012

Działania, inicjatywa

Data

Osoba odpowiedzialna

Nauka polskich tańców
narodowych m.in. poloneza

II półrocze 2017/2018

Jolanta Lautenszleger

Spotkania czytelnicze w klasie- słuchanie wierszy, opowiadań przybliżających historię naszego kraju

II półrocze 2017/2018

Irena Kudyba,
Marta Kościelecka

Inspiracje 2018 Narol „Ojczyzna ma”

III 2018

Irena Kudyba,
Marta Kościelecka

Ewa Brogowska

Barbara Kurus-Frankowska

Konkurs wojewódzki „Wolna
i Niepodległa-100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

III- IV 2018

Justyna Grechuta

Dorota Wróbel

Udział w Hufcowym
Powiatowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej „Nie boję się niczego….to pieśń

o harcerzu jest”

22 III 2018

Elżbieta Kudyba

Wycieczka do Izby Pamięci
w Lipsku

V 2018

Irena Kudyba,
Marta Kościelecka

Konkurs historyczny dla przedszkoli „A co to niepodległość”-
organizator PCEN

V 2018

Elżbieta Kudyba,
Katarzyna Franus

Rajd rowerowy na Kobylankę

V 2018

Jerzy Pałczyński,
Mariusz Franus

Wycieczka rowerowa
na Prozory

V-VI 2018

Irena Kudyba

Śladami bohaterów „Kamieni na szaniec”- wycieczka do
Warszawy

VI 2018

Ewa Brogowska

Konkurs na plakat w języku angielskim pt. „Sławni
Polacy po angielsku”

kl.IV-IIIg

IX 2018

Anna Kierepka,
Anna Domańska

Wystawa szkolna „Droga do niepodległości

1-30 IX 2018

Bożena Kasperska,
Grzegorz Wajs

Nasza Polska- spotkanie
czytelnicze

IX 2018

Ewa Brogowska,
Barbara Frankowska

Narodowe czytanie 2018
w grupach wiekowych I-III,

IV-VI, VII, IIg, IIIg

8 IX 2018

Bożena Kasperska,
Grzegorz Wajs

Lekcja muzealna „Wiwat Niepodległa”w Muzeum
Kresów w Lubaczowie

IX lub X 2018

Jolanta Lautenszleger

Na czym polega współczesny
patriotyzm?”- konkurs literacki

X 2018

Ewa Brogowska,
Barbara Frankowska

Rajd rowerowy do miejsc pamięci narodowej

klasa IVa i IVb

Anna Mazur, Bożena
Kasperska, Anna Pata

Bieg Niepodległości z flagami (rodzice i uczniowie)

9 XI 2018 (IVa)

Anna Błaut

Środowiskowe obchody100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

Msza Św.za Ojczyznę

-Odsłonięcie pomnika

-część artystyczna

11 XI 2018

ks.Waldemar Górski

Dorota Wróbel

Justyna Grechuta

Katarzyna Franus

Elżbieta Kudyba

Mariusz Franus

Grzegorz Wajs

harcerze

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej